Arbos Remenje

Remenje

Osnovna funkcija remena je da ostvari prenos snage ili obrtnog momenta sa jednog na drugo vratilo (osovinu), a preko mašinskih sklopova koji se nazivaju REMENICE.

OEM PN
A52732
A63001
A62950
A51246
A55405
B42872
A30098
A30094
A48829
A57874
A68168
A62951
A66919
A66920
A67319
A63015
A46184
A30099
A63960
A30101
A33382
A37240
A51148
B51148
A51197
A30105
A30100
A33384
A48828
A51163
A30102
A51210
B41228
A52771
A30103
A4153
A15535
A62777
A63957
A63715
A33381
A64164
B42871
A33409
A63958
A30107
A54293
A58630
A54294
A51689
A48818
B64684
A66918
A41166
A37830
A52701
610041225
A41225
A41221
A33380
A41226
A41228
B42873
A33379
B42870
B47212
B51243
A57674
A52700
A63962
B63962
B66261
A63961
B63961
A41222
A66921
A52733
A51151
B46183
A52774
A61083
A52772
A62776
A66261
A48826
A48817
A41223
A67125
A48827
A33383
A52702
A30095
A51191
A30097
A42869
A30104
A64147
A67126
A33386
A41043
A30096

PREUZIMANJE KATALOGA

Kliknite na sličicu brenda za preuzimanje

Kataloški brojevi

Kliknite na logotip proizvođača