Epple Mobil Remenje

Remenje

Osnovna funkcija remena je da ostvari prenos snage ili obrtnog momenta sa jednog na drugo vratilo (osovinu), a preko mašinskih sklopova koji se nazivaju REMENICE.

OEM PN
17X1060
644045
17X1090
17X1320
643985
12.5X1250
644001
9.5X1275
644032
13X1090
644040
17X1150
644058
17X1950
22X3200
22X3740
22X4400
644056
644057
17X4830
22X1700
644087
22X1870
497040
644094
644097
35X17X1844
60X18X1400
644015
12.5X1175
12.5X1275
17X1400
22X1950
644089
80X3370
22X2000
643978
17X1250
17X1850
17X1900
644127
643954
17X5000
644102
644134
22X5055
644107
32X2800
20X4000
20X4250
12.5X1225
12.5X1350
32X14X2000
55X25X2070
644063
17X2400
643971
22X3100
22X3330
3/HB/3830
17X1450
644064
13X2550
644061
17X2240
BBX3500
CCX5000
645515
HCCX5280
32X14X4620
38X17X1493
12.5X2150
4/HB/1490
19X1975
19X2770
25X3750
25X8600
110X3855
644077
20X1000
20X2500
20X3150
10X850

PREUZIMANJE KATALOGA

Kliknite na sličicu brenda za preuzimanje

Kataloški brojevi

Kliknite na logotip proizvođača