GARDEN

Remeni iz grupe Garden svoju primenu nalaze u mehanizaciji koja se koristi za uređivanje travnjaka, parkova i bašti  kao što su  kosačice, traktori-kosilice. Remeni ove namene su izrađeni od hloropren gume koja garantuje trajnost i otpornost na temperature i uticaj atmosferskih faktora. Upotreba gumene mešavine sa tekstilnim punjenjem povećava otpornost na deformacije. Upotreba aramidnog korda obezbeđuje manje istezanje kaiša i povećava njegovu čvrstinu. 3L, 4L, 5L, šestougaoni AA