ANAVI KLUB 2000

Član kluba Anavi 2000 se postaje kupovinom bilo kog remena bez obzira na iznos za poljoprivrednu mehanizaciju.

Prednost učlanjenja u klub Anavi 2000:

  • Članovi kluba Anavi imaju posebnu cenu proizvoda
  • Svi članovi kluba dobijaju isključivo kvalitet proizvoda visokih performansi
  • Tehnička i logistička podrška
  • U toku žetvenih radova – letnjih i jesenjih imaju mogućnost da na određen broj telefona pozovu centralu kluba Anavi 2000 od 00-24h
  • Mogućnost odloženog plaćanja (uz blagovremenu dostavu rešenja o aktivnom statusu gazdinstva)

Po prvoj kupovini i pristupanju članstva kluba Anavi 2000 na kućnu adresu svakog zajedno sa robom, dostavlja se i članska karta sa jedinstvenim brojem za člana, članska karta važi do isteka kalendarske godine.

Kako bi ste produžili važnost članske karte i nastavili da ostvarujete gore navedene benefite potrebno je da u periodu od 15.novembra tekuće godine do kraja februara naredne godine poručite kaiš/remen u vrednosti od 100 eura sa uračunatim PDV-om u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS.

Svi članovi kluba sami određuju kada žele da im roba bude isporučena kao i način plaćanja.

Pristupnica u klub „Anavi 2000“

Ime i prezime:*
Naziv firme (ukoliko je pravno lice reg.poljo.gazdinstvo):
Adresa i mesto stanovanja:*
Datum rođenja:
Telefon:
Mobilni telefon:*
Email:*
Spisak mehanizacije sa tačnim oznakama:
Želim da se učanim u klub "Anavi 2000" kao: Pravno liceFizičko lice
PIB:
Tekući račun: