POLJOPRIVREDA

Kada je u pitanju poljoprivreda, remeni moraju imati svojstva visoke izdržljivosti kao i mogućnost za prenos velike snage. S obzirom na konstrukciju samih poljoprivrednih mašina počev od kombajna, linija za vađenje repe, atomizera, traktora, berača, sejalica, prskalica, presa remeni se, shodno njihovoj primeni na samoj mašini, moraju apsolutno prilagoditi za velika opterećenja i velike zahteve same mašine. U većini poljoprivrednih mašina zastupljeni su sledeće vrste profila remenja:

KLASIČNO KLINASTO REMENJE

Kod klasičnog klinastog remenja, poprečni presek ima oblik trapeza, a najčešće korišćene sekcije su: Z/10, A/13, B/17, C/22, itd.

Izgled i dimenzije klinastog remenja 8, Z/ZX, A/AX, B/BX, C/CX, D/DX, 20, 25 i E sekcija

SPOJENO REMENJE

Spojeno remenje predstavlja dva ili više spojenih klinastih remena u jednu celinu. Pa tako imamo i sledeće oznake za spojeno remenje, u zavisnosti od sekcije klinastog remenja: HA, HB, HC, HD, itd.

Dimenzije spojenog remenja

ŠESTOUGAONO REMENJE

Šestougaoni remen je dvostrano klinasti remen, koji ima veću radnu površinu i idejno je rešenje za pogone koji uključuju višestruke remenice u ravni sa različitim pravcima rotacije. U zavisnosti od sekcije klinastog remena imamo sledeće šestougaone remene: HAA, HBB, HCC, HII, HDD.

Dimenzije šestougaonog remenja AA, BB, CC, 25 i DD sekcija

VARIJATORSKO REMENJE

U ovu grupu remena, spadaju remeni sa specifičnim dimenzijama klina u zavisnosti od prenosa snage i broja obrtaja, koji primenu nalaze u poljoprivredi. Pa tako imamo sledeće sekcije: HI, HJ, HDM, HK, HL, HM, HN, HO.

Grafički izgled preseka varijatorskog remena
Tabela varijatorskog remenja

KANALNO (REBRASTO) REMENJE

Kanalno (rebrasto) remenje je remenje specijalne izvedbe koje kombinuje osobine pljosnatog i klinastog remena. Izrađuje se u pet različitih sekcija: PH, PJ, PK, PL, PM.

Dimenzije kanalnog remenja sekcija PH, PJ, PK, PL i PM

POLJOPRIVREDNO PLJOSNATO REMENJE

Pljosnato remenje ima mali poprečni presek u odnosu na ostalo remenje. Najčešće dimenzije su sledeće: 70×5, 80×4, 80×5, 100×5, 100×6, 100×7, 110×5, 120×7, 130×5, 140×6, itd.

Koriste se za pogon vršalica i transporta žetvenih useva, kao trake za prese i kopče, specijalni kaiševi za vađenje povrća (repe, šargarepe,…). Svi remeni koji se ugrađuju u poljoprivrednu mehanizaciju moraju se isključivo ugrađivati po kataloškim brojevima proizvođača mehanizacije.

Mesta primene poljoprivrednog remena-kaiša su sledeća: na kombajnima za pogon vitla, varijatora vitla, prenosnog vratila, ventilatora, vršalice, hedera, vetra, varijatora vožnje, varijatora bubnja (dob), elevatora slamotresa, bunkera, bloka sečke, sečke za slamu, ventilatora motora, osovine lađe, kutije pogona kose, elevatora za neovršeno klasje, hidraulične pumpe, prijemnog bitera, odbojnog bitera, pražnjenja spremišta za zrno, ozračivača, spojnice spremišta za zrno, alternatora, prese, diskova varijatora menjača, ventilatora hladnjaka, prenosne osovine bunkera, prenosne osovine pogona bloka sečke, vožnje, separatora, elevatora povratne mase, prenosnika, varijatora ventilatora, ‘cigančice’, sabirne ravni; na beračima za pogon prednjeg valjka, levog i desnog privodnog valjka, sečke, prenosne osovine, komušaljke, ventilatora, varijatorskog bloka;  na traktorima za pogon ventilatora, klime i kompresora, u prekupačima.

Slika Stomil Sanok pljosnatog remenja