ULJA I MAZIVA

Pod mazivima se podrazumevaju čvrste i tečne materije čija je namena:

 • Podmazivanje tj.smanjenje trenja koje se javlja između površina u relativnom kretanju (motorna ulja i masti, menjačka ulja, turbinska, reduktorska, kompresorska, cirkulaciona, cilindarska, ulja za klizne staze, oplatna ulja i sl.)
 • Prenos snage (hidraulična ulja, kočione tečnosti, Atfluidi i sl)
 • Prenos toplote (ulja za kaljenje, motorna ulja, menjačka ulja, trafo ulja i sl.)
 • Hlađenje (SHP-ulja za obradu metala u mašinskoj industriji)
 • Izolacija (trafo ulja)
 • Zaštita od korozije itd.

U praksi se najčešće primenjuju maziva, ulja i mazivne masti. Osnovna podela:

Dijagram osnovne podele maziva, ulja i mazivnih masti
Tri remenice i ostali delovi poliveni uljem

Motorna ulja

Uslovi u kojima funkcionišu savremeni motori SUS (više snage iz manje zapremine), kao i zahtevi za produženim intervalima zamene ulja, uzrok su neprestanog razvoja i poboljšavanja kvalitetat motornih ulja.Uloga  motornih ulja je :

 1. podmazivanje (najvažnija, ali nikako jedina funkcija)
 2. odvođenje toplote (hlađenje),
 3. zaptivanje,
 4. zaštita od korozije,
 5. razgrađivanje nečistoća u motoru (detergentni aditivi)

Radi zadovoljenja svih ovih zahteva neophodno je baznom ulju dodati čitavu paletu aditiva čime se povećavaju eksploataciono-tehnička svojstva ulja.To su sintetičke materije koje su rastvorljive u baznom ulju, termički stabilne i vrlo niske isparljivosti, i to:

 • za smanjenje tačke tečenja (depresanti),
 • za podizanje IV (impruveri),
 • protiv penušanja (antipenušavci),
 • detegrentni aditivi (rastvaraju nečistoće na metalnim površinama)
 • za poboljšanje mazivnih svojstava (polarni aditivi)
 • protiv habanja (AW aditivi),
 • za izuzetno visoke pritiske (EP aditivi),
 • protiv oksidacije (antioksidanti),
 • protiva nastajanja taloga (disperzanti),
 • za zaštitu od korozije (inhibitori korozija) itd.

Opšta podela svih vrsta maziva prema mestu primene:

Osnovna grupa:

Ulja i tečnosti za motore i motorna vozila:

 • Motorna ulja za putnička vozila
 • Motorna ulja za komercijalna vozila, železnički transport, građevinske i poljoprivredne mašine,
 • Motorna ulja za brodske motore,
 • Motorna ulja za dvotaktne motore,
 • Ulja za ručne menjače i diferencijale,
 • Ulja za automatske menjače i hidrodinamičke prenosnike,
 • Univerzalna ulja za traktore,
 • Ulja za amortizere i hidrauliku građevinskih i poljoprivrednih mašina
 • Tečnost za kočione sisteme,
 • Tečnost za rashladne sisteme motornih vozila-ANTIFRIZ

Maziva i srodni proivodi za industriju:

 • Hidraulična ulja i tečnosti,
 • Ulja za klizne staze,
 • Cikrulaciona ulja,
 • Maziva za zatvorene industrijske zupčanike,
 • Maziva za otvorene industrijske zupčanike i čeličnu užad,
 • Ulja za lance,
 • Ulja za tekstilnu industriju,
 • Turbinska ulja,
 • Ulja za vazdušne i gasne kompresore,
 • Ulja za rashladne kompresore,
 • Ulja za pneumatičke sisteme,
 • Ulja za prenos toplote,
 • Elektroizolaciona ulja,
 • Procesna ulja,
 • Ostala industrijska ulja

Ostala:

 • Čista ulja za obradu metala
 • Maziva za obradu metala deformacijom
 • Vodorastvorne tečnosti za obradu metala
 • Ulja za termičku obradu metala
 • Ulja za obradu metala elektroerozijom
 • Sredtsva na osnovu mineralnog ulja
 • Sredtsva koja sadrže rastvarače
 • Ostala sredstva za zaštitu od korozije
 • Univerzalne mazive masti
 • Masti za kuglične i klizne ležajeve
 • Masti za centralne sisteme podmazivanja
 • Specijalne masti za posebne uslove rada
 • Biorazgradive mazive masti