ANAVI KLUB 2000

Član kluba Anavi 2000 se postaje kupovinom bilo kog remena bez obzira na iznos za poljoprivrednu mehanizaciju.

Prednost učlanjenja u klub Anavi 2000:

 • Članovi kluba Anavi imaju posebnu cenu proizvoda
 • Svi članovi kluba dobijaju isključivo kvalitet proizvoda visokih performansi
 • Tehnička i logistička podrška
 • U toku žetvenih radova – letnjih i jesenjih imaju mogućnost da na određen broj telefona pozovu centralu kluba Anavi 2000 od 00-24h
 • Mogućnost odloženog plaćanja (uz blagovremenu dostavu rešenja o aktivnom statusu gazdinstva)

Po prvoj kupovini i pristupanju članstva kluba Anavi 2000 na kućnu adresu svakog zajedno sa robom, dostavlja se i članska karta sa jedinstvenim brojem za člana, članska karta važi do isteka kalendarske godine.

Kako bi ste produžili važnost članske karte i nastavili da ostvarujete gore navedene benefite potrebno je da u periodu od 15.novembra tekuće godine do kraja februara naredne godine poručite kaiš/remen u vrednosti od 100 eura sa uračunatim PDV-om u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS.

Svi članovi kluba sami određuju kada žele da im roba bude isporučena kao i način plaćanja.

Pristupnica u klub „Anavi 2000“

  Ime i prezime:*

  Naziv firme (ukoliko je pravno lice reg.poljo.gazdinstvo):

  Adresa i mesto stanovanja:*

  Datum rođenja:

  Telefon:

  Mobilni telefon:*

  Email:*

  Spisak mehanizacije sa tačnim oznakama:

  Želim da se učanim u klub "Anavi 2000" kao:

  Pravno liceFizičko lice

  PIB:

  Tekući račun: