REMENJE

Osnovna funkcija remena je da ostvari prenos snage ili obrtnog momenta sa jednog na drugo vratilo (osovinu), a preko mašinskih sklopova koji se nazivaju remenice. Snaga se može prenositi između većeg broja vratila, od kojih je jedno, po pravilu pogonsko, a ostala gonjena.

Od samog oblika i materijala od kojeg je remen izrađen zavisi nosivost kaišnog prenosnika. Pa tako imamo sledeće vrste remena:

  1. Pljosnato remenje, koje se izrađuje od različitih materijala kao što su koža, tekstil, poliamid, poliester, itd. bilo samo od jednog od tih materijala, bilo njihovom kombinacijom;
  2. Klinasto remenje, čiji poprečni presek ima oblik trapeza, pa se još nazivaju i trapezno remenje. Sastoje se iz vučnog sloja (armatura u jednom ili više slojeva od tekstilnih tkanina ili korda od veštačkih poliester vlakana), jezgra, najčešće izrađenog od gume, i omotača koji se sastoji od gumirane pamučne ili sintetičke tkanine. Klinasti remen dolazi u sledećim oblicima: profilno klinasto remenje, uskoprofilno klinasto remenje, rebrasto remenje, nazubljeno klinasto remenje, dvostruko ili višestruko spojeno klinasto remenje,varijatorsko remenje, šestougaono remenje…
  3. Zupčasti remeni, koji obrtni moment prenose oblikom. Sastoje se iz vučnog dela (armatura od čelične žice obložena sintetičkim kaučukom ili poliuretanom) i zubaca sa unutrašnje strane (ravnomerno raspoređenih i zaštićenih tkaninom od poliamida). Zubi kod ovih remena mogu biti različitog oblika, trapeznog, poluokruglog, jednostrano ili obostrano nazubljeni.