Filteri

Filteri

Filteri su nezaobilazna komponenta u praktično svakom mašinskom sklopu (motoru, hidrauličnom, kočionom ili ventilacionom sistemu), vršeći prečišćavanje radne materije bilo da je to vazduh ili neka pogonska tečnost (goriva, motornog ili hidrauličnog ulja i rashladne tečnosti).

Osnovna funkcija filtera je da spreči prisustvo mehaničkih nečistoća u radnoj materiji i samim tim njihov veoma negativan uticaj na pravilan rad sklopa u kome se primenjuje.Naravno, postoje i filteri koji osim prečišćavanja vrše i odvajanje drugih nepoželjnih sastojaka u radnoj materiji (npr. Separatori vlage u vazdušnom kočionom sistemu, separatori vode u filterima goriva itd.)

Svoju osnovnu funkciju filter mora da izvrši uz što manje gubitke u protoku fluida koji se prečišćava, tako da je neophodno optimizirati protočnost, kapacitet i finoću prečišćavanja sa dugim vekom trajanja filtera.

Osnovna podela filtera se može izvršiti prema vrsti radne materije koja se prečišćava, pa shodno tome postoje:

– Filteri za vazduh,

– Filteri za gorivo (benzin ili dizel) i

– Filteri za ulje (motorno ili hidraulično).

Opredeljenje preduzeća ANAVI je da u svom prodajnom asortimanu ponudi vrhunski kvalitet, što je rezultiralo distribucijom filtera dva vodeća svetska proizvođača, američke firme WIX i DONALDSON.